#babafest

Regulamin BabaFest

Regulamin uczestnictwa w X Olsztyńskim Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest

Organizatorzy i termin Festiwalu

1. Organizatorami Festiwalu BabaFest jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem
2. Festiwal odbywa się w dniach 11-18.10.2020r. w Olsztynie.

Uczestnictwo w Festiwalu

3. W festiwalu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką rodziców.
4. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Festiwalu z przyczyn od siebie niezależnych.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganej ilości osób do zrealizowania danego warsztatu Organizatorzy zwracają pełną wpłaconą kwotę.
6. W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie.
7. Osoby uczestniczące w festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć, jak i pomiędzy nimi.
8. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość utrwalania wizerunku uczestników warsztatów podczas ich trwania oraz wykorzystania uzyskanych w ten sposób materiałów wizualnych w celach związanych z Festiwalem.

Rezerwacje i płatności

10. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest rezerwacja miejsc na zajęciach poprzez stronę internetową www.babafest.pl => zakładka rezerwacje, oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć nie później niż dwa dni przed opłacanym wydarzeniem. Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem, Bank BNP 07203000451110000002444670 lub na stosowne konto systemu PayU podane podczas rezerwacji.
11. Wpłata powinna być dokonana najpóźniej 3 dnia od daty rezerwacji miejsca.
12. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
13. Jeżeli osoba zainteresowana warsztatami nie może zarezerwować i opłacić uczestnictwa elektronicznie prosimy o kontakt rezerwacje@babafest.pl.
14. Po dokonaniu wpłaty osoba uczestnicząca otrzymuje wiadomość mailową z potwierdzeniem zapłaty. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są, by posiadać na wykupionych zajęciach dowód wpłaty.
15. Rezerwacje dokonywane są według kolejności zgłoszeń.
16. Środki pieniężne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Z Uśmiechem w ramach dokonanej rezerwacji są darowizną, która po rozliczeniu kosztów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Mam Marzenie o/Olsztyn i inne cele charytatywne.
17. Przy opisie każdego warsztatu, wykładu czy prezentacji znajduje się jego cena, miejsce i godzina rozpoczęcia
18. Bilety na pozostałe wolne miejsca można będzie zakupić w czasie trwania Festiwalu w miejscach odbywania się danych warsztatów i innych wydarzeń.
19. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach i innych imprezach w ramach festiwalu tuż przed ich rozpoczęciem ale nie daje gwarancji że będą dostępne wolne miejsca.
20. Na teren Festiwalu obowiązuje zakaz wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych.

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2019. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.