#babafest

RODO

RODO

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staromiejska 8/9 lok. 7, 10-018 Olsztyn lub email:  biuro@babafest.pl


Podanie danych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie  ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań  realizowanych przez Administratora.


Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z podmiotem danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z Administratorem pod adresem:  biuro@babafest.pl


Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2019. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.