#babafest

Regulamin Olsztyn w Ruchu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OLSZTYN W RUCHU 2023

 

 1. Zajęcia plenerowo-ruchowe Olsztyn w Ruchu 2023 odbywają się na terenie Olsztyna i w jego okolicach w terminie 6.05.2023-15.10.2023.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 3. Rezerwacja zajęć nie jest wymagana, chyba że jest to zaznaczone w opisie zajęć na stronie www.babafest.pl
 4. Przy opisie każdego z zajęć na stronie www.babafest.pl znajduje się miejsce zbiórki i godzina rozpoczęcia.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz dzieci za zgodą lub pod opieką rodziców.
 6. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych.
 7. W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie.
 8. Osoby uczestniczące w zajęciach plenerowo-ruchowych biorą udział w zajęciach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność oraz biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego w czasie zajęć. 
 9. Podpisanie na miejscu zajęć listy obecności jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 10. Nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach bez akceptacji niniejszego regulaminu oraz bez podpisania listy obecności na miejscu zajęć przed ich rozpoczęciem.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość utrwalania wizerunku uczestników zajęć podczas ich trwania oraz wykorzystania uzyskanych w ten sposób materiałów wizualnych w celach związanych z promowaniem w/w programu.
 12. Na terenie zajęć obowiązuje zakaz używania czy wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych.
Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2019. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.