#babafest

BeFest - program mentoringowy Festiwalu BabaFest 2019


Program jest rozwinięciem Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest. Powstał, aby w indywidualny sposób wspierać osoby chcące się rozwijać i/lub potrzebujące wsparcia  - zarówno kobiety jak i mężczyzn - w różnych obszarach życia osobistego i zawodowego, w rozwijaniu samoświadomości, kompetencji osobistych, a także  w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej.

Czym jest mentoring?


Mentoring to partnerska relacja między mistrzem (mentorem) a uczniem (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega na inspiracji, stymulowaniu i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych mentora. Pozwala na świadome zarządzanie życiem i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie. Mentoring jest procesem dwustronnym – z tej relacji czerpie nie tylko mentee, ale też mentor, który ma szanse zobaczyć wiele spraw z innej perspektywy i zyskać mnóstwo nowych impulsów do rozwoju osobistego. Celem długoterminowym mentoringu jest wszechstronny rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Poniżej przedstawione są sylwetki mentorów, którzy zdecydowali się podzielić z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

 

 

 

Barbara Baturo

Funkcja

Prezes Olsztyńskiego Towarzystwa "Amazonki", Społecznik

O mnie

Praca w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz w Zakładzie Parazytologii PAN w Warszawie. Założyciel i prezes Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ekologicznego w Olsztynie oraz założyciel i organizator oraz wicedyrektor społecznej szkoły – II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego „Aura” w Olsztynie. Działalność w organizacjach pozarządowych od 1989r. Współorganizator Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki, wiele lat pełniąc funkcje wiceprezesa i członka zarządu, obecnie prezesa. Członkini Rady Organizacji Pozarządowych Olsztyna. Członkini Konwentu Seniorek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, przewodnicząca Warmińsko – Mazurskiej Unii Amazonek. Rzecznik interesów Amazonek wobec organów władzy rządowej, samorządowej oraz innych instytucji. Przewodnicząca Rady Olsztyńskich Seniorów I kadencji, działalność na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Trzy  kadencje ławniczka w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. 8 lat pracy w Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Obecnie  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. 

Obszar wsparcia mentoringowego

Jako ochotniczka - wolontariuszka odwiedzam kobiety na oddziałach chirurgii onkologicznej operowane z powodu raka piersi, wspierając je w trudnych chwilach, pomagając im odnaleźć nadzieję i sens życia. Organizuję różnego rodzaju akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, które mają na celu wczesne wykrywanie raka piersi. Organizuję szkolenia i spotkania z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej. Działam też na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. W tych wymienionych wyżej obszarach mogłabym pomóc.

Jeśli chcesz wziąć udział w Programie Mentoringowym i skorzystać ze wsparcia Mentora wypełnij zgłoszenie załączone powyżej i wyślij je na biuro@babafest.pl z dopiskiem "mentoring - zgłoszenie".

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2019. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.