#babafest

Mentoring

BeFest - program mentoringowy Festiwalu BabaFest 2019


Program jest rozwinięciem Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest. Powstał, aby w indywidualny sposób wspierać osoby chcące się rozwijać i/lub potrzebujące wsparcia  - zarówno kobiety jak i mężczyzn - w różnych obszarach życia osobistego i zawodowego, w rozwijaniu samoświadomości, kompetencji osobistych, a także  w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej.

Czym jest mentoring?


Mentoring to partnerska relacja między mistrzem (mentorem) a uczniem (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega na inspiracji, stymulowaniu i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych mentora. Pozwala na świadome zarządzanie życiem i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie. Mentoring jest procesem dwustronnym – z tej relacji czerpie nie tylko mentee, ale też mentor, który ma szanse zobaczyć wiele spraw z innej perspektywy i zyskać mnóstwo nowych impulsów do rozwoju osobistego. Celem długoterminowym mentoringu jest wszechstronny rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Poniżej przedstawione są sylwetki mentorów, którzy zdecydowali się podzielić z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

 

 

 

Agnieszka Rutkowska

Funkcja

Doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie

O mnie

Od ponad 20 lat jestem związana z poradnictwem zawodowym. W latach 1998 – 2017 pracowałam w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie na stanowisku doradcy zawodowego. Od maja 2017 r. jestem doradcą zawodowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przez wiele lat byłam koordynatorem poradnictwa zawodowego w swojej instytucji. Posiadam doświadczenie w pracy z indywidualnym klientem oraz w prowadzeniu warsztatów w zakresie budowania kompetencji społecznych. Z mojej pomocy korzystają zarówno osoby młode, wchodzące na rynek pracy, jak i osoby z dużym doświadczeniem, które z różnych przyczyn z tego rynku wypadły. Lubię kontakt z ludźmi i lubię im pomagać. Najbardziej cieszą i inspirują mnie sytuacje, gdy osoby, którym pomagam nabierają nowej perspektywy, większej pewności siebie i wiary we własną sprawczość. Obecnie do moich zadań należy również działalność metodyczna skierowana do pracowników publicznych służb zatrudnienia.
Od 2007 roku aktywnie włączam się w działania Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, którego zadaniem jest m.in. promocja poradnictwa zawodowego jako usługi wspierającej rozwój edukacyjny i zawodowy zarówno młodzieży, ale i osób dorosłych w procesie zmiany i tworzenia nowej przestrzeni zawodowej. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu poradnictwa zawodowego. Szukając inspiracji do pracy lubię podążać w nieznanych kierunkach. Obecnie zdobywam kwalifikacje w kierunku psychoterapii.
Prywatnie jestem wielbicielką przygód, podróży, kina i kremu brulee.

Obszar wsparcia mentoringowego

- pomoc w określaniu celu zawodowego,
- pomoc w wyborze zawodu, szkoły, studiów,
- pomoc w zmianie zawodu czy rozszerzeniu kwalifikacji,
- wsparcie w budowaniu ścieżki zawodowej, planowaniu kariery,
- określanie potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych 
  i osobowościowych do pracy,
- odkrywanie zainteresowań zawodowych i własnych możliwości,
- pomoc w stworzeniu profesjonalnego cv oraz skutecznego listu
  motywacyjnego,
- przeprowadzanie symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych,
- pomoc w poszukiwaniu pracy,
- wsparcie w rozwoju zawodowym,
- wsparcie w budowaniu wizerunku zawodowego,
- pomoc w tworzeniu indywidualnego planu działania

 

Jeśli chcesz wziąć udział w Programie Mentoringowym i skorzystać ze wsparcia Mentora wypełnij zgłoszenie załączone powyżej i wyślij je na biuro@babafest.pl z dopiskiem "mentoring - zgłoszenie".

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2019. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.