#babafest

BeFest - program mentoringowy Festiwalu BabaFest 2019


Program jest rozwinięciem Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest. Powstał, aby w indywidualny sposób wspierać osoby chcące się rozwijać i/lub potrzebujące wsparcia  - zarówno kobiety jak i mężczyzn - w różnych obszarach życia osobistego i zawodowego, w rozwijaniu samoświadomości, kompetencji osobistych, a także  w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej.

Czym jest mentoring?


Mentoring to partnerska relacja między mistrzem (mentorem) a uczniem (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega na inspiracji, stymulowaniu i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych mentora. Pozwala na świadome zarządzanie życiem i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie. Mentoring jest procesem dwustronnym – z tej relacji czerpie nie tylko mentee, ale też mentor, który ma szanse zobaczyć wiele spraw z innej perspektywy i zyskać mnóstwo nowych impulsów do rozwoju osobistego. Celem długoterminowym mentoringu jest wszechstronny rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Poniżej przedstawione są sylwetki mentorów, którzy zdecydowali się podzielić z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

 

 

 

Marek Borowski

Funkcja

Prezes Zarządu Federacja Polskich Banków Żywności i Banku Żywności w Olsztynie

O mnie

W roku 2000  zainicjował powstanie Banku Żywności w Olsztynie,  od 2002 r zaangażowała się w tworzenie sieci tej organizacji w Polsce, do dziś pełni funkcję Prezesa Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Organizacja odgrywa ważną rolę w obszarze racjonalnego gospodarowania żywności na cele pomocy społecznej w Polsce. Współpracuje z administracja państwową, samorządowa, z uczelniami oraz wieloma innymi instytucjami w kraju i za granicą, na rzecz ograniczenia marnowania żywności, pomocy potrzebującym oraz przedsiębiorczości. Jest inicjatorem i autorem  zmian legislacyjnych w obszarze podatków od darowizn.   Za swoje wieloletnie działania i inicjatywy społeczne w 2015 r. otrzymał od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności. Aktywność na rzecz potrzebujących rozpoczynał od małych społeczności. Jako nauczyciela, później dyrektor  tworzył szkołę otwarta, pokazując uczniom nowe horyzonty, tam  zapoczątkował działania na rzecz niemarnowania żywności i  usprawnienia systemu dożywiania  dzieci w szkołach. Aktywnie działał na rzecz wspierania aktywności lokalnej, tworząc grupy wolontariatu oraz angażując  się w działania takich inicjatyw jak lokalna prasa, organizacja stypendiów dla młodzieży, poprawa infrastruktury obszarów wiejskich. Aktywność w tych obszarach, stała się zaczynem do działań na szerszym polu, które realizuje z pasją i z przekonaniem, że każdy z nas ma wpływ na świat, w którym żyje. Jego najnowsza inicjatywa to „Kużnia Społeczna” w Olsztynie - społeczny inkubator przedsiębiorczości, który już rozpoczął swoje funkcjonowanie.  

Obszar wsparcia mentoringowego

Wytyczanie celów w życiu i w biznesie. 
Budowanie relacji z partnerami. 
Społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Komunikacja i budowanie długofalowych celów. 
Budowanie strategii rozwoju. 

 

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE MENTORINGOWYM I SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA MENTORA WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE ZAŁĄCZONE POWYŻEJ I WYŚLIJ JE WRAZ ZE SWOIM CV NA BIURO@BABAFEST.PL Z DOPISKIEM "MENTORING - ZGŁOSZENIE".

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2019. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.