DZIĘKUJEMY za BabaFest 2016!!!

DZIĘKUJEMY za BabaFest 2016!!!

#babafest

Ważny KOMUNIKAT!

Kochani, ważny komunikat!

Dziękujemy za oddawanie głosów w konkursie o tytuł BabaFest 2016. Bardzo cieszymy się tak dużym wsparciem kandydatek.

Agencja Artneo, która obsługuje naszą stronę internetową regularnie sprawdza autentyczność oddawanych głosów. Okazało się, że część głosów zostało oddanych z tymczasowych adresów e-mail, zakładanych celowo, tylko na chwilę głosowania. Zgodnie z regulaminem nie możemy ich uwzględniać, dlatego te głosy zostaną usunięte.

Konkurs budzi duże emocje, wiele osób wspiera swoje kandydatki i bardzo chce ich wygranej.

Kochani, w imieniu naszym i Pań biorących udział w konkursie, prosimy o oddawanie głosów z prawdziwych adresów e-mail. Bardzo zależy nam na odzwierciedleniu prawdziwego poparcia kandydatek.

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.