#babafest

Edycja 2015

Dr Iwona Maria Bolińska-Walendzik

Działalność społeczna

Pani Iwona Bolińska–Walendzik działa od wielu lat na rzecz środowiska ludzi kultury w Olsztynie i regionie, promując artystów oraz ich dorobek wśród mieszkańców miasta, województwa, Polski a także i za granicą m.in. jest członkiem Kapituły Nagrody Prezydenta im. H. Skurpskiego (od 2014 r.) oraz Obywatelskiej Rady Kultury w Olsztynie (od 2014 r.), członkiem Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (od 2013 r.) i Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Nowoczesności „Tartak” w Olsztynie (od 2013 r. – członek założyciel). Wspiera i jest członkiem honorowym Stowarzyszenia KPA „Sąsiedzi” (od 2008 r.).
Od 2013 r. jest Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”, wcześniej przez dwie kadencje była Członkiem Zarządu (od 2006 r.). 
Od 2007 organizuje razem z Mają Dzieciątek wydarzenie kulturalne w Galerii Rynek MOK na rzecz WOŚP. W wydarzenie to udaje jej się angażować każdorazowo kilkanaście osób - artystów plastyków, osoby niepełnosprawne, kucharzy, chóry, teatry, itd. 
Jest organizatorką i kuratką wystaw środowiskowych i międzynarodowych m.in: „Literatura i sztuka. Absolwenci LO 3 na 50 lat szkoły” – wystawa artystów i literatów w Galerii Amfilada MOK Olsztyn, „Ameryka, Wenecja, Ruś…” – cykl wystaw Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Areszt Sztuki” w Ameryce, Wenecji, Rusi i Olsztynie, „Teraz Chorwacja” cykl wystaw prezentujących w galeriach olsztyńskich współczesną sztukę chorwacką, „Areszt Sztuki kontra Front Sztuki” – wystawa artystów z dwóch Stowarzyszeń z Olsztyna i Warszawy w Galerii Stary Ratusz WBP, „Batik – kondycje, koncepcje” – międzynarodowa wystawa z udziałem artystów z Polski i Niemiec w BWA w Olsztynie. 

Angażuje się też w sprawy społeczne m.in. dzięki jej staraniom nie ustawiono ekranu akustycznego na środku jezdni na ul. Bałtyckiej. Jest członkiem Rady Osiedla nad Jeziorem Długim (od 2015 r.).

 

Praca zawodowa

Pani Iwona ukończyła studia z wychowania plastycznego - Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł  doktora sztuk plastycznych otrzymała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012 r.). 
W pracy zawodowej związana jest od prawie dwudziestu lat z olsztyńską kulturą - jako plastyk, kurator wystaw, organizator wydarzeń kulturalnych, koordynator warsztatów, a także jako specjalista ds. public relations. Pracowała w Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, w  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
Od dziesięciu lat prowadzi autorską pracownię batiku, w  której pod jej okiem rozwijają się twórczo mieszkanki Olsztyna.

 

Uzasadnienie

Kandydatka prowadzi z zaangażowaniem szeroką działalność kulturalną i społeczną na rzecz Olsztyna i regionu, jej działania inspirują ludzi do aktywności twórczej, do rozwijania swoich pasji.
Koordynuje, współtworzy projekty upowszechniające twórczość artystów z naszego regionu poprzez działania kulturalne, wydawanie katalogów, wnioskowanie o przyznawanie nagród dla artystów. Inicjuje wspólne działania środowiska artystycznego m.in. na rzecz mieszkańców małych miejscowości, którzy mają niewiele możliwości bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Przekazuje również swoje prace artystyczne na akcje charytatywne, dzięki którym zdobywane są środki dla ludzi potrzebujących. 
Kandydatka za swoją działalność w obszarze kultury doceniona została odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011 r.) oraz Nagrodą Prezydenta Olsztyna za całokształt pracy twórczej (2014 r.). a także stypendiami artystycznymi przyznanymi przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2008 r.) i Prezydenta Miasta Olsztyn (2005, 2003 r.)

 

Zgłaszający

Monika Falej

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2018. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.