BabaFest 2017

BabaFest 2017

Zapraszamy na VII edycję Olsztyńskiego Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest 2017 w dniach 18-22.10.2017.

Konkurs o tytuł BabaFest 2017

Konkurs o tytuł BabaFest 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie o tytuł BabaFest 2017, szczegóły w Aktualnościach

#babafest

Konkurs

Przedstawiamy kandydatki do tytułu BabaFest 2016. Kobiety, które bezinteresownie, z potrzeby serca, robią coś dla innych. Działają w bardzo różnych obszarach, ale łączy je jedno, wszystkie sprawiają, że świat jest lepszy. To prawdziwe bohaterki.

Głosowanie trwa do 10 października do godz. 12.00.

Zgodnie z regulaminem poza głosowaniem internetowym na wybór lauretaki konkursu o tytuł BabaFest 2016 będzie miała Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych oraz organizacji pozarządowych związanych z działalności społeczną.

Prezentacja kandydatek na konkurs o tytuł BabaFest 2016. Realizacja konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Sesja zdjęciowa: stylizacja - Galeria Warmińska, FashionTime, zdjęcia: Piotr Ratuszyński

 

Henryka Żygota

Działalności społeczna
Pani Henia swoją działalność społeczną rozpoczęła w 2006 roku jako członek grupy nieformalnej – Komitet Wiejski Utworzenia Świetlicy w Pożarkach. Działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. W wyniku jej działań, poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w ramach małych projektów, poprawia się estetyka wsi i powstają miejsca użyteczności publicznej, zarówno do aktywnego jaki i biernego wypoczynku: boisko do plażowej piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, mini sad, miejsce grillowe z altaną, plac zabaw przy świetlicy. Jej działalność skupia się przede wszystkim na dzieciach i młodzieży. Wspólnie z Klubem Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie przyczyniła się do utworzenia w 2006r. świetlicy wiejskiej „Dziupla” w Pożarkach. Od 10 lat zachęca do rozwijania talentów oraz nowych umiejętności, szukania własnej drogi poprzez organizację różnorodnych zajęć. Wprowadza innowacyjne zajęcia: szczudła, taniec z ogniem, stolarstwo, ogrodnictwo, bębny afrykańskie, ochrona środowiska, recykling, zdrowe odżywianie. Zachęca młodzież do prezentowania nabytych umiejętności podczas imprez organizowanych również poza terenem gminy. Corocznie współorganizuje turniej plażowej piłki siatkowej oraz wyjazd na spływ kajakowy. Współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi. Przy realizacji projektów poświęca swój wolny czas oraz często środki finansowe.
Poprzez jej determinację zwiększa się liczba mieszkańców angażujących się w działania na rzecz środowiska lokalnego, poprawia się wizerunek i estetyka miejscowości. Zawiązuje się więź międzysąsiedzka, międzypokoleniowa i między dziećmi a rodzicami. Rodziny zaczęły spędzać ze sobą więcej czasu w sposób pożyteczny dla siebie i innych. Zwiększa się świadomość mieszkańców w zakresie podejmowania decyzji i włączania się w inicjatywy podejmowane na rzecz świetlicy i sołectwa Pożarki. Mieszkańcy bardziej dbają o wspólne dobro oraz wzmacnia się współpraca między nimi.

Praca zawodowa
Pani Henia to kobieta, która żadnej pracy się nie boi. Pracowała jako sprzedawca, budowlaniec, stolarz, a od 10 lat jest opiekunką świetlicy wiejskiej w Pożarkach.

Uzasadnienie
Pani Henia jest osobą pełną energii i radości. Swoim wigorem i uśmiechem zaraża innych. Nigdy nie narzeka, kiedy napotyka trudności na swojej drodze, tylko szuka innych rozwiązań. Organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży najpierw sama wypróbowuje je na sobie. Chodzi na szczudłach, gra na bębnach afrykańskich, tańczy Zumbę.

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.