BabaFest 2017

BabaFest 2017

Zapraszamy na VII edycję Olsztyńskiego Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest 2017 w dniach 18-22.10.2017.

Konkurs o tytuł BabaFest 2017

Konkurs o tytuł BabaFest 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie o tytuł BabaFest 2017, szczegóły w Aktualnościach

#babafest

Konkurs

Przedstawiamy kandydatki do tytułu BabaFest 2016. Kobiety, które bezinteresownie, z potrzeby serca, robią coś dla innych. Działają w bardzo różnych obszarach, ale łączy je jedno, wszystkie sprawiają, że świat jest lepszy. To prawdziwe bohaterki.

Głosowanie trwa do 10 października do godz. 12.00.

Zgodnie z regulaminem poza głosowaniem internetowym na wybór lauretaki konkursu o tytuł BabaFest 2016 będzie miała Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych oraz organizacji pozarządowych związanych z działalności społeczną.

Prezentacja kandydatek na konkurs o tytuł BabaFest 2016. Realizacja konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Sesja zdjęciowa: stylizacja - Galeria Warmińska, FashionTime, zdjęcia: Piotr Ratuszyński

 

Barbara Baturo

Działalności społeczna

Pani Barbara aktywnie działa w organizacjach pozarządowych od ponad 25 lat. W latach 90-tych założyła Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ekologicznego Aura, które z sukcesem przez wiele lat prowadziło szkołę średnią.  Była Prezesem Towarzystwa i wicedyrektorem szkoły.

Jest współorganizatorką Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki, w której przez wiele lat pełniła funkcje wiceprezesa i członka zarządu.

Należy do Rady Organizacji Pozarządowych Olsztyna. Uczestniczyła w pracach Zespołu Konsultacyjnego Miasta Olsztyna i Rady Pożytku Publicznego udzielając się aktywnie na rzecz miasta i społeczności lokalnej.

Jest Członkinią Konwentu Seniorek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Przewodniczącą Warmińsko – Mazurskiej Unii Amazonek. Dzięki tej honorowej funkcji  jest rzecznikiem Interesów Amazonek wobec organów władzy rządowej, samorządowej oraz innych instytucji.

Pełni funkcję Przewodniczącej Rady Olsztyńskich Seniorów, w której aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Trzy ostatnie kadencje była ławniczką w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Przez 8 lat uczestniczyła w pracach Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Obecnie jest również Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

Organizuje różnego rodzaju akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, które mają na celu wczesne wykrywanie raka piersi. Pisze projekty w ramach których organizowane są szkolenia i spotkania z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej.

Praca zawodowa

Wiele lat pracowała w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz w Zakładzie Parazytologii PAN w Warszawie gdzie obroniła doktorat, rozwiązując dwa cykle życiowe  pasożytów ryb. Była założycielką i prezesTowarzystwa Przyjaciół Liceum Ekologicznego w Olsztynie oraz założycielką i organizatorką oraz wicedyrektorką społecznej szkoły – II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego „Aura” w Olsztynie.

Uzasadnienie

Pani Barbara realizuje zasadę  „Pomagając innym, pomagamy sobie”. Wspiera kobiety leczone na oddziałach chirurgii onkologicznej lub chirurgii ogólnej niezależnie od wieku kobiety, sytuacji życiowej czy statusu społecznego. Stara się zachęcić chore do wzięcia świadomej współodpowiedzialności za własne zdrowie. Towarzyszy kobietom chorym na nowotwory, po amputacji piersi i pomaga im odnaleźć nadzieję i sens życia. Twierdzi, że kobiety, które mają za sobą miesiące walki o zdrowie i życie są psychicznie silne i potrafią zachować dystans do swoich przeżyć, są najlepszym przykładem dla chorych, że życie dalsze jest możliwe i dobre. Obecność osób w podobnej sytuacji życiowej daje poczucie wspólnoty będącej źródłem wsparcia. 

Pani Barbara swoją siłą, wrażliwością i ciepłem obdarzyła setki kobiet osobiście wspierając je w trudnych chwilach, ale też reprezentując interesy Amazonek w wielu instytucja i organizacjach  oraz   działając na rzecz profilaktyki raka piersi, zdrowia.

Jest wspaniałym ambasadorem wszystkich kobiet , daje nam siłę i inspiruje do działania.

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.